Payrolling voor uitzend- en detacheringsbureaus

Het verschil tussen een payrollbedrijf en een uitzend- detacheringsbureau, is de allocatiefunctie. Allocatie betekent in dit verband het (actief) bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Een uitzendbureau heeft wel een allocatiefunctie, een payrollbedrijf in principe niet. Oftewel, een uitzend- detacheringsbureau verzorgt de werving en selectie van medewerkers voor haar opdrachtgever en een payrollbedrijf niet.

U wilt uiteraard als intermediair zoveel mogelijk bezig zijn met het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Kortom: werven en plaatsen! U wilt zo min mogelijk tijd besteden aan het aanmaken personeelsdossiers, salarisadministratie, ziektebegeleiding, etc. Daarnaast wil u er 100 procent zeker van zijn dat het bovenstaande volgens de actuele wetgeving is geregeld en dat u geen onnodige risico’s loopt. Ten slotte wilt u ook dat uw back office kan meebewegen met de groei of krimp van uw organisatie. Dit kan als u uw back office uitbesteedt aan 24 HR Services!

Voor u als ondernemer heeft u geen omkijken meer naar zaken als:

  • contractbeheer;
  • personeels- en salarisadministratie: geen administratieve rompslomp, omdat u de complexe personeels- en salarisadministratie niet zelf hoeft te doen;
  • het uitbetalen van uw medewerker(s);
  • risico’s van het in dienst hebben van personeel: verleggen van risico’s van het werkgeverschap naar de payrollbedrijf; het is van tevoren duidelijk wat uw loonkosten zijn. U draait als klant niet op voor de kosten van doorbetaling bij verzuim (ziekte of arbeidsongeschiktheid) en hoeft geen (ontslag)vergoedingen uit te keren.

Voordelen payrolling voor uw werknemers:

  • salarisbetaling op tijd en correct: 24 HR Services heeft haar salaris- en personeelsadministratie goed op orde. Dat is immers onze core business.
  • zekerheid: payrollmedewerkers hebben uiteraard ook recht op doorbetaling bij ziekte, vakantiedagen en collectieve (sociale) verzekeringen.
  • gelijk loon: 24 HR Services betaalt de payrollmedewerker volgens de NBBU CAO. Wij passen de inlenersbeloning toe, wat wil zeggen dat de payrollmedewerker hetzelfde loon krijgt als
    een medewerker die in dienst is bij u.

24 HR Services kan uw opdrachtgever, indien gewenst, factureren en het debiteurenbeheer en de bijbehorende risico’s uit handen nemen. Facturering direct aan u als intermediair is uiteraard ook mogelijk.

Wilt u meer informatie over payrolling voor uitzend- en detacheringsbureaus? Bel naar 085-235 24 24 of stuur een e-mail naar info@24hrservices.nl.

Wilt u meer informatie over payrolling?

Neem dan vrijblijvend contact op met:

Theo Rossen
Commercieel Directeur
theo@24hrservices.nl
085 – 235 24 24

Shafiek Sital
Algemeen Directeur
shafiek@24hrservices.nl
085 – 235 24 24